Γραφεια

Γραφεία

Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα παράσιτα ποικίλλουν σύμφωνα με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, γι’ αυτό είναι σημαντικό το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών παρασιτολογικού ελέγχου να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στους δικούς σας παρασιτολογικούς κινδύνους.

Η παρουσία παρασίτων στα γραφεία και γύρω από αυτά μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη ενόχληση στους εργαζόμενους σε αυτά. Μπορεί επίσης να προκληθούν ζημιές στα κτίρια ή στην επίπλωση ενώ ο κίνδυνος, να ροκανιστούν από τα τρωκτικά το στόκ του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα καλώδια, είναι ιδαίτερα μεγάλος.

Συμβουλές

Μέγεθος Εγκατάστασης
  • να είναι ανάλογο με τη δυναμικότητα και τη δραστηριότητα της επιχείρησης με επαρκείς χώρους παραγωγής, βοηθητικών εργασιών και αποθήκευσης
  • μεγαλύτερος όγκος παραγωγής από αυτόν που μπορεί να καλύψει το μέγεθος της εγκατάστασης δημιουργεί κίνδυνο επιμολύνσεων από μη ορθή εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων
Αποχέτευση
  • να υπάρχουν κατάλληλα και ορθά τοποθετημένα αποχετευτικά κανάλια για την αποτελεσματική απομάκρυνση στερεών και υγρών αποβλήτων
Εξοπλισμός
  • να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό ώστε να μη μεταφέρει χημικές ουσίες επικίνδυνες για τα τρόφιμα από πιθανές διαβρώσεις και σκουριές
  • να έχει λεία επιφάνεια για να καθαρίζεται εύκολα
  • να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις φθορές (π.χ. σκουριές)

Εξολόθρευση

Ποντίκια

100%

Κατσαρίδες

100%

Τερμίτες

100%

pest1