Τερμίτες

Τερμίτες

Ισόπετρα/Isopetra: Τερμίτες

Αναπτύσσονται βαθμιαία «ημιμετάβολα» (αυγό, νύμφη, τέλειο). Έχουν ισχυρά μασητικά μόρια και είναι ξυλοφάγα. Είναι από τα λίγα έντομα που χρησιμοποιούν την κυτταρίνη των ξύλων.

Ζουν σε κοινωνίες/αποικίες

Αναπαραγωγικοί: Βασιλιά και Βασίλισσα – μακριά πτερά μεγαλύτερα του σώματος τους με ίσο μήκος

Εργάτες: Τρέφουν την κοινωνία – είναι άπτερα

Στρατιώτες: Προστασία της κοινωνίας – είναι χωρίς φτερά.